top of page

We Are

CYCLIST.

Cratoni 青少年/兒童用Full face頭盔

岩晒寶貝用!盡情踩吧!

呢款德國品牌頭盔推出臉部保護設計

小朋友既full face頭盔唔多

呢款就兼顧到透氣、輕量同保護既三大重點

係好多玩平衡車小朋友既家長既首選!

SM碼岩2-4歲用

ML碼岩4-7歲用

普通色 $740

限量色 $1040

歡迎選購!

查詢 664299770 則留言

Comentarios


bottom of page